Полезна информация

Полезна информация

Прием в болницата

Пациентите имат право на свободен достъп до медицинска помощ, оказвана от лечебните заведения за болнична помощ, и на свободен избор на болница при спазване изискванията на Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване и Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ приета с Постановление №119 на Министерския съвет от 2006 г.

В случай, че заболяването на пациента налага лечение в болнични условия, всеки гражданин може да постъпи в болницата към ORANGE MEDICAL – МБАЛ Св. Георги – Перник, База 2, гр. София, по следния начин:

 • по спешност – насочен от Център за спешна медицинска помощ, самонасочил се или след преглед в лечебното заведение.
 • планово – чрез включването в листа за планов прием в случаите, когато това не създава риск от влошаване на състоянието му и не нарушава качеството му на живот.

При прием в лечебното заведение е необходимо да носите със себе си:

 • Направление за хоспитализация (бланка обр.МЗ-НЗОК №7)
  издадено от общопрактикуващ лекар (личния Ви лекар), лекар-специалист от извънболничната медицинска помощ (хирург) или Център за спешна медицинска помощ, заедно с Амбулаторен лист за преглед. Направлението за хоспитализация е валидно 30 дни от датата на издаването.
 • Лична карта
 • Лична амбулаторна карта (необходима е за издаване на болничен лист)
 • Медицинска документация, касаеща здравното състояние (настоящо заболяване, придружаващи и минали заболявания) – епикризи, изследвания и др.
 • Консултация с алерголог при доказана алергия.
 • Решение на ТЕЛК, ако имате група инвалидност
 • Рецептурна книжка ако разполагате с такава, или информация за предписаните Ви медикаменти, с които се лекувате до момента на хоспитализацията.
 • Фактура за платена потребителска такса от друго лечебно заведение, ако в календарната година сте били хоспитализирани.
 • Тоалетни принадлежности, кърпа, пижама, чехли, прибори за хранене, чаша, минерална вода

 

Лечебното заведение не носи отговорност за съхранението и опазването на Вашите лични вещи

Правила за вътрешен ред

На регистратурата ще бъдете уведомени за реда на прием, като служителите ни ще Ви съдействат и ще поемат обработката на необходимите документи. Лекарите от консултативно-диагностичния и стационарния блок ще разяснят на Вас, или на Вашите законни представители, характера и естеството на заболяването, необходимите диагностични изследвания и лечебни методи с произтичащи от тях рискове, както и вероятния изход от заболяването.

Свиждането в отделението е разрешено всеки ден от 16,00 до 17,00 часа. Моля, следвайте указанията на медицинския екип при свиждане.
Всички изисквания са насочени към гарантиране на здравето и сигурността на пациентите.

При постъпване в лечебното заведение пациентът може да определи кои близки да бъдат информирани за промените в здравословно му състояние по време на болничния престой, както и за резултатите от изследванията и процедурите. Сведения за състоянието на пациентите се получават всеки ден от 13,00 до 13,30 часа от лекуващия лекар.

Храненето на пациентите в болницата се осъществява при спазване на правилата за лечебно и диетично хранене.

Плащане на лечението

В Болнична Част на ORANGE MEDICAL – МБАЛ „Свети Георги“ – Перник, База 2, гр. София се извършва болнична медицинска помощ:.

 • по договор с Национална здравноосигурителна каса /НЗОК/

 

Съгласно българското законодателство всички задължително здравноосигурени лица имат свободен достъп до лечебното заведение. Пациентите, с непрекъснати здравноосигурителни права, които постъпват за лечение по „клинична пътека“ не заплащат за лечебната дейност, която Националната здравноосигурителна каса покрива, освен потребителската такса за престой в болницата, но за не повече от 10 дни в текущата календарна година. Платените такси се доказват с фактури от предходно плащане. Освободени от заплащане на потребителска такса са категориите лица, посочени в чл.37 ал.4 от Закона за здравното осигуряване.

 • пациенти, които сами заплащат за лечението си

 

Пациентите, избрали да се лекуват в МБАЛ „Свети Георги“ – Перник, База 2, гр. София, извън реда на здравното осигуряване заплащат лечението си по ценоразпис на лечебното заведение.

Лечението се финансира в съответствие с договора, установен между болницата и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). В случай, че не сте осигурени, разходите се определят съгласно валидния ценоразпис на болницата.

Ако желаете допълнителна информация относно лечение, болничен престой, изписване, не се колебайте да ни потърсите.

Телефон за контакти