Администрация

Административният екип на ORANGE MEDICAL се грижи за плавното функциониране на комплекса, за обслужването на пациенти и координирането на медицински специалисти.