Партньори

Ако сте клиент на някое от застрахователните дружества, които са наши партньори, можете да се преглеждате и лекувате безкасово според застрахователния си план или на принципа на възстановяване на направените разходи.

Алианц България
Съгласие
Дженерали
Eвроинс
null
Доверие
Групама
Булстрад
ДЗИ