Клинични пътеки

Клинични пътеки, за които лечебното заведение има сключен договор с Национална здравноосигурителна каса в съответствие с Национален рамков договор за медицинските дейности 2023 - 2025

КП № Наименование Цена (лв.)
072.1 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица над 18-годишна възраст 1080,00
074.1 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица над 18-годишна 1350,00
141 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур 1535,46
142 Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур 5646,82
145 Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища 1206,82
147 Оперативни процедури върху мъжка полова система 1026,00
150 Оперативни процедури при инконтиненция на урината 1089,05
152 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища 912,20
153 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища 1652,59
154 Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност 4260,84
155 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност 1620,00
158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани 842,40
171 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години 4428,00
173 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години 3269,95
175 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години 4715,38
177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години 1944,00
179 Оперативни процедури върху апендикс 1188,00
180 Хирургични интервенции за затваряне на стома 1107,56
181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство 804,24
182 Оперативни процедури при хернии 1134,00
183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация 1333,42
184 Конвенционална холецистектомия 1922,11
185 Лапароскопска холецистектомия 1490,40
186 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища 3748,53
188 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест 2530,74
190 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност 2599,69
191.1 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години 1795,32
192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции 1928,66
194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия 644,03
195 Оперативно лечение при остър перитонит 3685,96
196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси 2595,56
197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания 939,60
199.1 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания 958,54
199.2 Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания 463,69
200 Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния 1620,00

* Всички цени са в лв. с включено ДДС

Амбулаторни процедури, за които лечебното заведение има сключен договор с Национална здравноосигурителна каса в съответствие с Национален рамков договор за медицинските дейности 2023 - 2025

АПр № Наименование Цена (лв.)
4 Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия 410,40
11 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика 216,00
12 Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия 453,60
25 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия 108,00
26 Амбулаторни хирургични процедури 162,00
28 Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви 108,00
33.1 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема 32,40
34 Ендоскопска диагностика на заболавяния, засягащи стомашно-чревния тракт 270,00
44 Диагностика на злокачествени заболявания на гърдата 702,00
99 Предсрочно изпълнение на дейностите по КП…

* Всички цени са в лв. с включено ДДС