ЛКК

ЛКК

ORANGE MEDICAL разполага с обща ЛКК и специализирана ЛКК – Акушерство и гинекология.

ЛКК предоставя медицинска експертиза в редица случаи, които изискват:

  • Продължение на отпуск при временна неработоспособност, когато неработоспособността продължава повече от 14 дни.
  • Подготовка на документи и насочване към ТЕЛК- професионално ориентиране и съвети за лица със специфични потребности.

Необходими документи за ЛКК:

  • копие на амбулаторен лист
  • копие на епикриза (ако има)
  • копие на последен болничен

График

Обща ЛКК – всеки вторник от 14 до 15 ч.

Специализирана ЛКК – АГ – всеки понеделник и сряда от 14:30 до 16 ч.