Ценоразпис Медицински център „Ориндж“

Код Наименование Цена (лв.)
3910 Преглед от лекар 80,00
3911 Вторичен преглед от лекар 65,00
3912 Преглед от категория „Предпочитан“ 100,00
3913 Вторичен преглед от категория „Предпочитан“ 70,00
3914 Преглед от хабилитиран лекар 100,00
3915 Вторичен преглед от хабилитиран лекар 70,00
31987 Предоперативна консултация 30,00
18230 ЛКК 50,00
5107 Консултация по документи 40,00
Код Домашни посещения Цена (лв.)
3875 Домашно посещение от специалист 200,00
3881 ЕКГ домашно п. 30,00
3882 ЕХОКГ домашно п. 120,00
Код Образни изследвания Цена (лв.)
3348 Ехография с вагинален трансдюсер 80,00
5178 Ехомамография 70,00
31980 Ехографско изследване 70,00
3298 Ехокардиография 70,00
3339 Доплерова сонография 70,00
18325 Доплер ехография 70,00
31980 Ехографско изследване 70,00
31989 Колпоскопия 70,00
3957 Рентгенография на гръден кош и бял дроб при наличен Covid 19 80,00
3989 Рентгенография на бял дроб и сърце 40,00
19199 Рентгенография на шийни прешлени 40,00
34846 Рентгенография на шийни прешлени 2 проекции 60,00
19200 Рентгенография на торакални прешлени 40,00
34847 Рентгенография на торакални прешлени 2 проекции 60,00
19201 Рентгенография на лумбални прешлени 40,00
34848 Рентгенография на лумбални прешлени 2 проекции 60,00
06.07_3725 Рентгенография на ребра 40,00
34849 Рентгенография на ребра 2 проекции 60,00
06.10_3727 Рентгенография на длан и пръсти 30,00
34850 Рентгенография на длан и пръсти 2 проекции 45,00
06.12_3729 Рентгенография на сакроилиачна става 30,00
34851 Рентгенография на сакроилиачна става 2 проекции 45,00
06.13_3730
Рентгенография на тазобедрена става 30,00
34852 Рентгенография на тазобедрена става 2 проекции 45,00
06.14_3731 Рентгенография на бедрена кост 30,00
34853 Рентгенография на бедрена става 2 проекции 45,00
06.15_3732 Рентгенография на колянна става 30,00
34854 Рентгенография на колянна става 2 проекции 45,00
06.16_3733 Рентгенография на подбедрица 30,00
34855 Рентгенография на подбедрица 2 проекции 45,00
06.17_3734 Рентгенография на глезенна става 30,00
34856 Рентгенография на глезенна става 2 проекции 45,00
06.18_3735 Рентгенография на стъпало и пръсти 30,00
34857 Рентгенография на стъпало и пръсти 2 проекции 45,00
06.19_3736 Рентгенография на клавикула 30,00
34858 Рентгенография на клавикула 2 проекции 45,00
06.20_3737 Рентгенография на акромиоклавикуларна става 30,00
34859 Рентгенография на акромиоклавикуларна става 2 проекции 45,00
06.21_3738 Рентгенография на скапула 30,00
34860 Рентгенография на скапула 2 проекции 45,00
06.22_3739 Рентгенография на раменна става 30,00
34861 Рентгенография на раменна става 2 проекции 45,00
06.23_3740 Рентгенография на хумерус 30,00
34862 Рентгенография на хумерус 2 проекции 45,00
06.24_3741 Рентгенография на лакетна става 30,00
34863 Рентгенография на лакетна става 2 проекции 45,00
06.25_3742 Рентгенография на антебрахиум 30,00
34864 Рентгенография на антебрахиум 2 проекции 45,00
06.02_3720 Рентгенография на челюстите в специални проекции 30,00
06.03_3721 Рентгенография на лицеви кости 35,00
06.04_3722 Рентгенография на околоносни синуси 35,00
06.05_3723 Специални центражи на черепа 30,00
06.06_3724 Рентгенография на стернум 35,00
06.11_3728 Рентгенография на стерноклавикуларна става 35,00
06.26_3743 Рентгенография на гривнена става 30,00
06.29_3744 Рентгенография на гръбначни прешлени 40,00
06.30_3726 Рентгенографияя на бял дроб и сърце 40,00
06.31_3745 Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум 40,00
06.32_3746 Обзорна рентгенография на корем 40,00
06.33_3747 Рентгенография на таз 40,00
_3749 Рентгенография центражи на черепа 35,00
Код Имунология Цена (лв.)
Преглед от имунолог 120,00
Вторичен преглед от имунолог 90,00
Код Акушерство и гинекология Цена (лв.)
3360 Биопсия на маточна шийка (без хистологично изследване) 120,00
3361 Цервикална полипектомия (без хистологично изследване и анестезия) 150,00
3362 Диатермокаутеризация 100,00
3371 Фоликулометрия 80,00
3988 Обработка на рана 40,00
19294 Вземане на материал 20,00
19295 Поставяне на спирала (без цената на спиралата) 100,00
19298 Цитонамазка 37,00
19299 Микробиология 35,00
19300 Пакет женска женска консултация I етап 350,00
19301 Пакет женска консултация II етап 350,00
19302 Пакет женска консултация + НЗОК I етап 300,00
19303 Пакет женска консултация + НЗОК II етап 300,00
19305 Ранен биохимичен скрининг 100,00
19306 Мониторен запис на детски сърдечни тонове NST 30,00
19307 Генетичен тест NIFTY Pro® 1300,00
19317 Прекъсване на бременност с медикаменти 350,00
19324 Премахване на спирала 50,00
19326 Гинекологична спирала Gold T 100,00
19346 Комплексен преглед с ехограф 90,00
22401 ХСЖ 150,00
25386 Сет за ХСЖ 180,00
25399 Генетичен тест Vernador 1150,00
25406 Извънреден преглед 200,00
28814 Цервикален секрет 35,00
31955 Абразио 400,00
34866 Детекция и типизация на човешки папиломни вируси – 40 генотипа 150,00
34867 Изследване на 12 половопреносими инфекции 140,00
34868 Изследване на 7 половопреносими инфекции 100,00
Код Кардиология Цена (лв.)
3297 ЕКГ 15,00
3299 Стрес ехокардиография 200,00
3302 РЕП (работна електрокардиографска проба) 70,00
3303 Холтер ЕКГ 80,00
3304 Холтер RR 60,00
Код Ендокринология и болести на обмяната Цена (лв.)
18267 Анализ на телесното състояние 30,00
Код Хирургия Цена (лв.)
3376 Превръзка чиста – средна 30,00
3377 Превръзка средна + сваляне на конци 50,00
3378 Превръзка чиста – голяма 45,00
3380 Превръзка голяма + сваляне на конци 55,00
3381 Превръзка септична 40,00
3382 Превръзка септична – усложнена рана 70,00
3383 Шев на рана с хир.обработка – средна 45,00
3384 Шев на рана с хир.обработка – голяма 60,00
3385 Инцизия на гнойник 150,00
3386 Премахване на липом, фибром, атером 250,00
3387 Премахване на кондиломи – оперативно 350,00
3388 Екстракция на нокът 150,00
3393 Ректоскопия 60,00
3395 Дренажи /промиване, смяна/ 30,00
3398 Вътреставна инжекция 35,00
3412 Цистоскопия 500,00
5319 Инцизия на перианален абцес 200,00
5321 Оперативно обработване на декубитална рана с голям размер 450,00
5322 Оперативно обработване на декубитална рана със среден размер 250,00
5323 Оперативно обработване на декубитална рана с малък размер 170,00
17184 Обработка на враснал нокът 150,00
18130 Екстракция на малки конкременти от пикочен мехур 280,00
19016 Пластика на ушни лобулуси 220,00
19044 Ботунов токсин при анална фисура 500,00
25384 Прибиране на ареоли 700,00
25385 Лифтинг лице 2300,00
31988 Тампонада 80,00
Код Център за лечение на рани Цена (лв.)
18019 Първична превръзка на трудно зарастваща рана 1ст. до 12см 70,00
18020 Първична превръзка на трудно зарастваща рана 1ст. над 12см. 80,00
18021 Първична превръзка на трудно зарастваща рана 2ст. до 12см. 100,00
18022 Първична превръзка на трудно зарастваща рана 2ст. над 12см. 120,00
18023 Първична превръзка на трудно зарастваща рана 3ст. до 12см. 200,00
18024 Първична превръзка на трудно зарастваща рана 3ст. над 12см. 250,00
18025 Първична превръзка на трудно зарастваща рана 4ст. до 12см. 380,00
18026 Първична превръзка на трудно зарастваща рана 4ст. над 12см. 530,00
18027 Вторична и всяка следваща превръзка на трудно зарастваща рана 1ст. до 12см. 50,00
18028
Вторична и всяка следваща превръзка на трудно зарастваща рана
2ст. до 12см.
85,00
18029 Вторична и всяка следваща превръзка на трудно зарастваща рана 2ст. над 12см. 100,00
18030 Вторична и всяка следваща превръзка на трудно зарастваща рана 3ст. над 12см 150,00
18031 Вторична и всяка следваща превръзка на трудно зарастваща рана 4ст. до 12см. 200,00
18032 Вторична и всяка следваща превръзка на трудно зарастваща рана 1ст. над 12см. 250,00
18035 Освежаване на ръбовете на раната без анестезия 100,00
18036 Освежаване на ръбовете на раната с анестезия 120,00
Код Неврология Цена (лв.)
3329 Електроневрография 70,00
3334 Еднократни електроди за ЕМГ 40,00
3335 Дуплекс скениране на каротидни и вертебрални артерии 70,00
3337 Дуплекс скениране на екстра- и интракраниални съдове 70,00
3341 Електромиография 130,00
3412 Цистоскопия 500,00
3413 Уротомия при стриктура 550,00
3414 Биопсия на простата 900,00
3416 Циркумцизия 900,00
18220 Взимане на уретрален секрет 40,00
18326 Тестикуларна операция 1000,00
18974 Инстилация на медикамент в уретра 60,00
25405 Отстраняване на кожни тумори с малък обем 450,00
Код УНГ Цена (лв.)
3427 Аудиометрия 30,00
3428 Тимпанометрия 30,00
3433 Изследване на слухов нерв 60,00
3434 Изследване на вестибуларен апарат 60,00
3439 Парацентеза 160,00
3440 Парацентеза с обща анестезия 300,00
3443 Пункция на максиларен синус 100,00
3446 Фибро, назо, фаринго, ларингоскопия 100,00
3453 Промивка на ушна кал от външен слухов проход 60,00
3454 Екстракция на чуждо тяло от горни дихателни пътиша 200,00
3455 Екстракция на чуждо тяло от външен слухов проход 200,00
5236 Репозиция на носни кости 50,00
19009 Калтеризация септинази 150,00
19010 Пробиване на уши с титаниеви обеци 60,00
19016 Пластика на ушни лобулуси 220,00
31988 Тампонада 80,00
Код Дерматология Цена (лв.)
3460 Дерматоскопия 50,00
3465 Микроскопско изследване 20,00
3466 Криотерапия на доброкачествени и злокачествени образувания/ лезии 50,00
3467 Oтстраняване на кожни лезии чрез сложно затваряне 400,00
3468 Oтстраняване на кожни лезии чрез ексцизия 250,00
3469 Oтстраняване на кожни лезии чрез шейв техника (1-ва) 70,00
3470 Oтстраняване на кожни лезии чрез шейв техника (2-ра и всяка следваща) 50,00
3471 Oтстраняване на кожни лезии чрез пънч ексцизия 100,00
3476 Кюретиране на кожни лезии 50,00
3477 Кюретиране на молуски 50,00
3478 Изрязване на фиброми (до 3 бр) 50,00
3485 Електрокоагулация на кожни лезии (до 3 броя) 40,00
3486 Електрокоагулация на кондиломи (за 1 брой) 50,00
3496 Сваляне на конци 40,00
3499 Химична обработка на кожни лезии /трихлороцетна киселина 90%/ 50,00
31981 Плазмотерапия 400,00
31984 Мезотерапия Plurial 160,00
31985 Плазмена аблация с Plexr 170,00
31986 Апликация на филър 1 мл. 350,00
Код Ортопедия и травматология Цена (лв.)
3376 Превръзка чиста – средна 30,00
3386 Премахване на липом, фибром, атером 250,00
3467 Oтстраняване на кожни лезии чрез сложно затваряне 400,00
3496 Сваляне на конци 40,00
3529 Ставна пункция 50,00
3530 Имобилизация на предмишница 70,00
3531 Имобилизация на предмишница – пластмасов гипс 150,00
3532 Имобилизация – горен крайник 90,00
3533 Имобилизация – горен крайник пластмасов гипс 150,00
3534 Шина тип „Дезо“ 60,00
3535 „Заглушаване“ гипс шина 40,00
3536 Шина подбедрица 90,00
3537 Шина подбедрица -пластмасов гипс 150,00
3538 Шина – долен крайник 90,00
3539 Шина – долен крайник – пластмасов гипс 150,00
3541 Гипсов ботуш 60,00
3542 Сваляне на гипс 25,00
3545 Смяна на гипс-горен крайник 40,00
3546 Смяна на гипс-долен крайник 40,00
3556 Взимане на биопсия 50,00
17697 Отстраняване от коста на имплантирани уреди 920,25
19255 Лечение на болката с дълбоки сухи игли първична терапия 100,00
19259 Лечение на болката с дълбоки сухи игли вторична процедура 80,00
Код Гастроентерология Цена (лв.)
3551 Фиброгастроскопия 300,00
3556 Взимане на биопсия 50,00
19234 Предоперативни консултации и следоперативни грижи 200,00
19285 Eндоскопски хемостатичен клипс 180,00
19363 Хистологично изследване на материал 80,00
19365 Колоноскопия 440,00
Код Офталмология Цена (лв.)
3569 ARF (компютърна рефрактометрия) 10,00
3570 Компютърна тонометрия 10,00
3572 Компютърна кератометрия 10,00
3574 Компютърен периметър 50,00
3575 Адаптация на контактни лещи (в зависимост от типа контактна леща) 40,00
3582 Отстраняване на конци 50,00
19308 Гониоскопия 25,00
19309 Преглед на око с Голдман 30,00
19310 Екстракция на чуждо тяло 80,00
19311 Циклоплегия 30,00
19312 Изследване с цветна таблица ишихара 30,00
19313 Вторичен преглед за изписване на очила 30,00
Код Манипулационна Цена (лв.)
3297 ЕКГ 15,00
3977 Венозна инфузия /10-30 мин./ 32,00
3978 Венозна инфузия над 30 мин. 48,00
3979 Поставяне на периферен венозен път 20,00
3980 Екстракция на кърлеж – неоперативно, без упойка 50,00
3988 Обработка на рана 40,00
5134 Медицинско свидетелство за работа 40,00
5135 Медицинско свидетелство КАТ „В“ 40,00
5136 Медицинско свидетелство КАТ „С“ ( проф. шофьор) 60,00
17196 Поставяне на противогрипна ваксина 48,00
19173 Иглотерапия първично посещение 70,00
19174 Иглотерапия вторично посещение 50,00
19196 Варицектомия – малък обем 400,00
19241 Медицинско свидетелство за сключване на граждански брак 40,00
19280 Поставяне на инжекция с медикамент 20,00
19281 Система с медикамент до 30 мин 47,00
19282 Венозна инфузия с медикамент над 30 минути 63,00
31988 Тампонада 80,00
Код Анестезиология Цена (лв.)
18993 Предоперативна анестезиологична консултация 40,00
17213 Палиативни субстанции 135,00
Код Център за лечение на болката Цена (лв.)
18987 Преглед от лекар с ехографско изследване 120,00
19341 Преглед кабинет лечение на болката 100,00
18272 Диагностичен блок на рамо под ехографски контрол (n.suprascapularis) 190,00
18273 Криоаблация на рамо под ехографски контрол (n.suprascapularis) 800,00
18274 Диагностичен блок на медиални клончета на спинални нерви под ехографски контрол-1 сегмент 180,00
18275 Диагностичен блок на медиални клончета на спинални нерви под ехографски контрол-2  сегмента 200,00
18276 Диагностичен блок на медиални клончета на спинални нерви под ехографски контрол-3  сегмента 230,00
18277 Диагностичен блок на медиални клончета на спинални нерви под ехографски контрол-полисегментна 250,00
18278 Терапевтичен блок на медиални коренчета на спинални нерви под ехографски контрол-1 сегмент( курс на лечение-3 процедури ) 350,00
18279 Терапевтичен блок на медиални коренчета на спинални нерви под ехографски контрол-2 сегмента (курс на лечение-3 процедури) 380,00
18280 Терапевтичен блок на медиални коренчета на спинални нерви под ехографски контрол-3 сегмента (курс на лечение-3 процедури) 400,00
18281 Терапевтичен блок на медиални коренчета на спинални нерви под ехографски контрол-полисегментна (курс на лечение – 3 процедури) 430,00
18282 Криоаблация на медиални клончета на спинални нерви под ехографски контрол-1 сегмент 730,00
18283 Криоаблация на медиални клончета на спинални нерви под ехографски контрол-2 сегмента 830,00
18284 Криоаблация на медиални клончета на спинални нерви под ехографски контрол-3 сегмента 930,00
18285 Криоаблация на медиални коренчета на спинални нерви под ехографски контрол-полисегментна 1130,00
18286 Терапевтичен блок на тазобедрена става под ехографски контрол (курс на лечение-3 процедури) 380,00
18287 Диагностичен блок на тазобедрена става под ехографски контрол 230,00
18288 Криоаблация на тазобедрена става под ехографски контрол 830,00
18289 Диагностичен блок на сакроилиачна става под ехографски контрол( едностранно) 170,00
18290 Диагностичен блок на сакроилиачна става под ехографски контрол (двустранно) 230,00
18291 Терапевтичен блок на сакроилична става (едностранно)-курс на лечение-3 процедури 350,00
18292 Терапевтичен блок на сакроилиачна става (двустранно)-курс на лечение-3 процедури 400,00
18293 Криоаблация на нервни окончания на сакроилиачна става под ехографски контрол -1 сегмент 500,00
18294 Криоаблация на нервни окончания на сакроилиачна става под ехографски контрол -полисегментна 600,00
18295 Диагностичен блок на страничен кожен бедрен нерв под ехографски контрол (n.cutaneus femoris lateralis) 170,00
18296 Криоаблация на страничен кожен бедрен нерв под ехографски контрол (n.cutaneus femoris lateralis) 600,00
18297 Диагностичен блок на n.ilioinguinalis и n.iliohypogastricus под ехографски контрол 170,00
18298 Криоаблация на n.ilioinguinalis и n.iliohypogastricus под ехографски контрол 730,00
18299 Диагностичен блок на n.genitofemoralis под ехографски контрол 200,00
18300 Криоаблация на n.genitofemoralis под ехографски контрол 750,00
18301 Диагностичен блок на n.pudendus под ехографски контрол 210,00
18302 Криоаблация на n.pudendus под ехографски контрол 800,00
18303 Диагностичен блок на n.saphenus под ехографски контрол 190,00
18304 Криоаблация на n.saphenus под ехографски контрол 600,00
18305 Диагностичен блок на коляно под ехографски контрол 200,00
18306 Криоаблация на коляно под ехографски контрол 700,00
18307 Терапевтичен блок на коляно под ехографски контрол (курс на лечение-3 процедури) 400,00
18308 Диагностичен блок на n.peroneus superficialis под ехографски контрол(подбедрица) 180,00
18309 Kриоаблация на n.peroneus superficialis под ехографски контрол (подбедрица) 600,00
18310 Диагностичен блок на ходило под ехографски контол 190,00
18311 Криоаблация на ходило под ехографски контрол 700,00
18312 Диагностичен блок на невром под ехографски контрол 180,00
18313 Криоаблация на невром под ехографски контрол 630,00
18314 Диагностичен блок на n.suralis под ехографски контрол 190,00
18315 Криоаблация на n.suralis под ехографски контрол 600,00
18316 Диагностичен блок на интеркостални нерви под ехографски контрол 250,00
18317 Криоаблация на интеркостални нерви под ехографски контрол-1 сегмент 550,00
18318 Криоаблация на интеркостални нерви под ехографски контрол-2 сегмента 700,00
18319 Криоаблация на интеркостални нерви под ехографски контрол-3 сегмента 830,00
18320 Диагностичен блок на горен крайник под ехографски контрол 200,00
18321 Криоаблация на горен крайник под ехографски контрол 600,00
18322 ПРП терапия под ехографски контрол (курс на лечение-3 процедури) 400,00
18323 Терапевтичен блок под ехографски контрол-курс на лечение(3 процедури) 350,00
19040 Диагностичен блок на окципитален нерв 150,00
19041 Криоаблация на окципитален нерв 600,00
19319 Диагностичен блок на супраорбителен нерв 200,00
19320 Криоаблация на супраорбителен нерв 600,00
19322 Криоаблация на инфраорбитален нерв 630,00
28804 ПРФ терапия 2150,00

* Всички цени са в лв. с включено ДДС