Доц. Андриана Боянова, дм

Педиатър

Доц. Андриана Боянова, дм е педиатър и клиничен токсиколог в София с над 35 години медицински опит. Извършва проследяване физическото и невропсихическото развитие на детския организъм, диагностика и лечение на детски заболявания. Доц. Боянова не преглежда възрастни пациенти.

Образование
Завършва Медицински университет София през 1986 г. Своите специалности Детски болести и Клинична токсикология придобива през 1992 г. и 1995 г. през 2020 г. придобива научна и образователна степен "доктор". През 2007 г. завършва програма по специалност Обществено здраве и здравен мениджмънт във Факултет по обществено здраве към Медицински университет София. През 2009 г. придобива научно звание Старши научен сътрудник втора степен.

Квалификации

  • Участие в учебници и справочници: Справочник на доболничната специализирана помощ и Обща медицина - принципи и практика;
  • Над 90 публикации в български и чуждестранни списания;
  • Над 50 участия в научни конгреси и конференции в страната и чужбина;
  • Участие в програма: Практически увод в лечението на спешните състояния за работещите в системата на спешна медицина;
  • Участие в курсове за следдипломна квалификация на лекари по клинична токсикология;
  • Консултант към група за републикански консултации по клинична токсикология, 2005-2017 г.;
  • Член на Български лекарски съюз.

Биография
От 1986 г. до 1988 г. доц. Боянова е лекар-ординатор в Детско стационарно отделение към Обединена районна болница Видин, а от 1988 до 1989 г. - в Бърза и неотложна медицинска помощ. От 1989 г. до 1998 г. практикува отново в Детско стационарно отделение към същата болница. От 1998 г. до 2004 г. работи в Клиника по токсикология към УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов", а от 2004 г. до 2020 г. е началник на Детско отделение към клиниката. От 2020 г. до 2021 г. практикува в 1 ДКК София, а от 2021 г. е част от екипа специалисти на МЦ Ориндж София.

Мнения на пациенти
– Д. Н.

Незаменима!

– Цветелина П.

Д-р Боянова е винаги първият избор за нашето дете и никога не съм разочарована!