Д-р Яница Давидкова, дм

Хематолог (Клинична хематология)

Д-р Яница Давидкова, дм е специалист клиничен хематолог в София с над 10 години медицински опит. Извършва консултативни прегледи, диагностика и лечение на хематологични заболявания, в това число анемии, тромбоцитопении, левкопении, левкемии, лимфоми, миелопролиферативни и мелодиспластични неоплазии. Д-р Давидкова не преглежда деца.

Образование
Завършва Медицински университет София през 2013 г. През 2021 г. придобива своята специалност Клинична хематолигя след специализация в Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания.

Квалификации

  • Завършена програма за обучение на млади хематолози към Европейската хематологична асоциация (ЕНА): мастър клас 2017-2018 г.;
  • През 2021 защитава дисертационен труд на тема: Имунофенотипни и молекулярни проучвания на левкемизирали лимфоми;
  • Успешно преминат европейски изпит по хематология на EHA, 2023 г.;
  • Член на Българско медицинско сдружение по хематология и Европейска асоциация по хематология и Български лекарски съюз;
  • Редица участия в национални и международни конгреси.

Биография
От 2014 г. д-р Давидкова работи в Клиниката по хематология на Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания, а от 2020 г. е асистент към същата болница. Към момента е част от екипа специалисти на МЦ Ориндж София. Владее английски и немски език.