Проф. Фани Мартинова, дм

Имунолог, Хематолог (Трансфузионна хематология)

Проф. Фани Мартинова, дм е специалист хематолог и имунолог в София с над 50 години медицински опит. Извършва диагностика и лечение на заболявания на кръвта, кръвотворните органи и органите на лимфната система при възрастни пациенти и деца.

Образование
Завършва Медицински университет София през 1972 г. Своите специалности Клинична имунология и Трансфузионна хематология придобива през 1996 г. и 1980 г. Има придобита магистърска степен по специалност Обществено здраве и здравен мениджмънт през 2004 г. През 1984 г. придобива научна и образователна степен "доктор" след защита на дисертация на тема за асоциацията на HLA системата с някои болести. През 2004 г. става доктор на медицинските науки с дисертация: Клинично значение на HLA имуногенетичните изследвания при ревматични болести. През 2005 г. става професор.

Квалификации

  • Специализация в Университетски болници в Белгия и Франция по програма: Темпус във връзка с тъканното (HLA) типизиране при трансплантации на тъкани и органи;
  • Член на Български лекарски съюз, Съюз на учените в България: секция Имунология, Българска асоциация по клинична имунология, Международна дружество по кръвопреливане, Европейска федерация по имуногенетика и Международно дружество по тромбоза и хемостаза;
  • Курсове: Клинична имунология; Лабораторна имунология; Трансфузионна хематология;
  • Автор и съавтор на множество научни статии, монографии, учебници, медицински стандарти.

Биография
От 1972 г. до 1976 г. проф. Мартинова е ординатор-терапевт във Вътрешно отделение към Районна болница Трявна. Практикувала е в Отделение по трансфузионна хематология и имунология към УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" като ординатор, научен сътрудник III-I степен, доцент, професор, началник отделение. Била е директор на Национален център по трансфузионна хематология. Към момента е част от екипа специалисти на МЦ Ориндж София. Владее английски и руски език.

Мнения на пациенти
– Татяна Н.

Изключително доволна съм от прегледа. Получихме много внимание, анализ на изследванията, както и указания за допълнителни изследвания, които да изпратим след това и да получим обратна връзка и за тези резултати. Не ми стига полето за текст да опиша всичко... Препоръчвам !!!

– Silvana A.

Рядко попадам на толкова разбран лекар. Истински професионалист! Подробно обяснява всичко. Размишлява върху състоянието и търси причина. Не гледа да претупа само прегледа. Ще я препоръчвам навсякъде!